Archive for » August, 2009 «

Procederen, wie betaalt?

deurwaarders Jacob Ree-Calff en Richaeus RadijsAls een procedure gewonnen wordt, betekent dat niet dat de verliezende partij alle kosten die de winnende partij heeft gemaakt, moet vergoeden.

Grofweg zijn twee soorten kosten te onderscheiden: de kosten gemaakt tijdens de procedure, de zogenaamde proceskosten, en de kosten gemaakt voor juridische bijstand voorafgaand aan de procedure, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten.

Proceskosten
De rechter kan de verliezende partij veroordelen tot betaling van de proceskosten van de winnende partij. De rechter bepaalt de proceskosten echter op basis van een forfaitair bedrag, gebaseerd op het aantal proceshandelingen vermenigvuldigd met een tarief (het liquidatietarief). Het tarief wordt bepaald door de hoogte van het gevorderde bedrag. De werkelijk door de winnende partij gemaakte kosten spelen hierbij geen rol. Dat betekent dat de winnaar slechts een deel van de werkelijke kosten vergoed krijgt. (Uitzondering hierop is de kostenveroordeling bij zaken op het gebied van intellectuele eigendom.).

Buitengerechtelijke kosten
Om vergoeding van de buitengerechtelijke kosten dient expliciet gevraagd te worden. Contracten en algemene voorwaarden bevatten vaak bepalingen over de hoogte van deze kosten. De rechter mag dergelijk overeengekomen kosten echter matigen als zij niet redelijk en / of niet gebruikelijk zijn.  Ook hier betekent dit dat de winnende partij over het algemeen niet de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten vergoed krijgt.