Archive for » January, 2010 «

Goed voornemen

MercuriusAls uw bedrijf een contract sluit met een ander bedrijf, loont het de moeite om in het handelsregister na te kijken of degene die namens het andere bedrijf het contract tekent, bevoegd is om namens het bedrijf contracten te sluiten (“volmacht heeft”, vertegenwoordigingsbevoegd is). Als het contract getekend is door iemand die niet bevoegd is, dan is er in beginsel geen contract tot stand gekomen.

Voorbeeld

Uw bedrijf levert diensten op het gebied van werving en selectie van personeel. Uw accountmanager heeft een mooie opdracht binnengehaald voor de werving van een directeur bij een handelsbedrijf. Deze opdracht is verstrekt door de manager Human Resources, tevens directielid. U gaat werven en selecteert uiteindelijk de geschikte kandidaat. Deze wordt door u voorgesteld aan uw opdrachtgever. Het klikt en uw opdrachtgever neemt de door u geselecteerde kandidaat aan.

U stuurt vervolgens een factuur. Deze wordt niet betaald, met als reden dat er nimmer een opdracht aan uw bedrijf is verstrekt voor het werven van een kandidaat.

U laat de verstrekte opdracht zien, ondertekend door de manager HR.

Maar wat blijkt: de manager HR is niet bevoegd om contracten te sluiten, alleen de directeur van het bedrijf is daartoe bevoegd. En dat betekent dat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten.

De kans is groot dat u naar uw geld kunt fluiten. Want u had dit kunnen weten, vindt de rechter:  u had dit kunnen zien in het handelsregister. Daarvoor is het handelsregister in het leven geroepen.

Het loont dus de moeite om het handelsregister te raadplegen. Dat kan “online” op de website van de kamer van koophandel. De kosten bedragen gemiddeld 2,5 euro.

N.B.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan er wel een contract tot stand komen, ook al is het ondertekend door iemand die niet bevoegd is. Bijvoorbeeld als uit het handelen van de andere partij blijkt dat zij het ondertekenen goedkeurt (“bekrachtigen”). In het genoemde voorbeeld zou het handelen van de manager HR bekrachtigd zijn als de directeur de sollicitatieprocedure met de kandidaat heeft voortgezet terwijl hij er inmiddels van op de hoogte is dat de kandidaat is voorgesteld door een werving- en selectiebureau op grond van een daartoe verstrekte opdracht.