Tarieven

“Wie pleit om een koe, legt er één toe…”

kantonrechterAdvocaten hanteren liever niet een “fixed price” voor hun werkzaamheden omdat over het algemeen moeilijk is in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor het voeren van de procedure, het opstellen van het advies, het voeren van de onderhandelingen, etc. Er spelen teveel factoren een rol waarop de advocaat (en/of u) geen invloed heeft, maar die op hun beurt wèl de werkzaamheden van de advocaat beïnvloeden. En dus de kosten.

Maar een koe hoeft u er niet op toe te leggen.

“No cure no pay” is in Nederland niet toegestaan, maar het is wel toegestaan het risico te verdelen. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat, afhankelijk van de uitkomst van de zaak, de advocaat een lager of hoger uurtarief in rekening brengt. Ander voorbeeld: bij incassozaken kan een lager uurtarief worden afgesproken in combinatie met een percentage van de vordering.

Kortom, “uurtje factuurtje” is slechts één van de mogelijkheden.

Als er sprake is van facturering op uurbasis, dan is het uurtarief afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Voor advieswerkzaamheden wordt in beginsel een uurtarief gehanteerd van € 145,- exclusief BTW. Ingeval van procederen bedraagt het uurtarief in beginsel € 150,- exclusief BTW, voor procedures bij de kantonrechter geldt een ander uurtarief (op aanvraag).

Eerste gesprek gratis

Het eerste gesprek, met een maximale duur van een half uur, is gratis. Dit gesprek is dan bedoeld om uw juridische positie te bepalen.